+ - =

"ENERGOPRODUKT d.o.o."

 

Elektronska pošta: office@energoprodukt.rsOva elektronska pošta zaštićena je od neželjenih robota, potreban je omogućen JavaSkript da biste je videli.
Telefon: +381 (0)30 456 210
Faks: +381 (0)30 456 210
Broj mobilnog telefona: +381 (0)63 10 22 616

 

ENERGOPRODUKT d.o.o.

Kontrolnik izolacije MKI 230

KONTROLNIK IZOLACIJE MKI 230 namenjen je kontroli nivoa otpora izolacije u monofaznim niskonaponskim mrežama nominalnog napona 230V, 50 Hz. Kontrolnik izolacije se koristi za obezbeđenje sigurnog rada mašina i uređaja u svim uslovima za koje su propisani izolovani sistemi.

  

Kontrolnik izolacije KIM 500

Kontrolnik izolacije KIM 500 namenjen je kontroli nivoa otpora izolacije u trofaznim niskonaponskim mrežama. Kontrolnik izolacije se koristi za obezbeđenje sigurnog rada mašina i uređaja u svim uslovima za koje su propisani izolovani sistemi.Kotrolnik izolacije kontinualno meri i kontroliše stanje izolacije mreže u naponskom i beznaponskom stanju. U slučaju zemljospoja daje nalog za isključenje štićenog dela mreže. Vreme delovanja kontrolnika je oko 30 ms, dok ukupno vreme isključenja energije zavisi od vremena potrebnog za delovanje prekidača snage.

  

Kontrolnik izolacije KI 380

KONTROLNIK IZOLACIJE KI 380 namenjen je kontroli nivoa otpora izolacije u trofaznim niskonaponskim mrežama. Kontrolnik izolacije se koristi za obezbeđenje sigurnog rada mašina i uređaja u svim uslovima za koje su propisani izolovani sistemi.

  

Sekundarni bimetalni rele SBR

Opsezi: Sekundarni bimetalni relei se izrađuju za sledeće opsege:

  • SBR 50 za opseg 40A - 63A
  • SBR 51 za opseg 63A - 100A
  • SBR 52 za opseg 80A - 125A
  • SBR 53 za opseg 100A - 160A
  • SBR 54 za opseg 125A - 200A
  • SBR 55 za opseg 160A - 250A
  • SBR 56 za opseg 200A - 320A
  • SBR 57 za opseg 250A - 400A
  • SBR 58 za opseg 320A - 500A
  • SBR 59 za opseg 400A - 630A
  

Elektronski kontrolnik obrtaja EKO 1D

Elektronski kontrolnik obrtanja EKO 1D predstavlja zaštitni element u sistemima automatizacije. Vrši kontrolu rada pojedinih obrtnih delova sistema ili čitavih postrojenja.Najčešće se koristi za zaštitu transportnih traka, ski liftova, izvoznih mašina U rudarstvu, drobiličnih postrojenja i sl.

  

Visokonaponska zaštita RKPZ 310

RELE KRATKOSPOJNE PREKOSTRUJNE I ZEMLJOSPOJNE ZAŠTITE

Namena:
RKPZ 310 je namenjen za selektivnu zaštitu jednostrano napajanih (radijalnih) vazdušnih i kablovskih vodova, motora, generatora i transformatora od kratkih spojeva, preoptere}enja i zemljospoja.

Opis:
RKPZ 310 predstavlja prvu statičku integrisanu verziju tri najčešće korišćene zaštite u srednje i visokonaponskim postrojenjima.

  

Strana 1 od 2