+ - =

"ENERGOPRODUKT d.o.o."

 

Elektronska pošta: office@energoprodukt.rsOva elektronska pošta zaštićena je od neželjenih robota, potreban je omogućen JavaSkript da biste je videli.
Telefon: +381 (0)30 456 210
Faks: +381 (0)30 456 210
Broj mobilnog telefona: +381 (0)63 10 22 616

 

ENERGOPRODUKT d.o.o.

Elektronski kontrolnik obrtaja EKO 1D

Elektronski kontrolnik obrtanja EKO 1D predstavlja zaštitni element u sistemima automatizacije. Vrši kontrolu rada pojedinih obrtnih delova sistema ili čitavih postrojenja.Najčešće se koristi za zaštitu transportnih traka, ski liftova, izvoznih mašina U rudarstvu, drobiličnih postrojenja i sl.

 

Opis U elektronski kontrolnik obrtanja EKO 1D dolaze naponski impulsi iz induktivnog davača.Perioda ponavljanja impulsa srazmerna je vremenu potrebnom da se izvrši jedan okretaj na pogonjenom bubnju. Elektronski sklopovi unutar EKO 1D vrše obradu prispelih impulsa. Stalno se uporedjuju vremena između dva impulsa sa vremenima podešenim na samom EKO 1D. Radi podešavanja raznih parametara EKO 1D je snabdeven sledećim kodnim prekidačima i potenciometrima:

P1 - potenciometar za podešavanje vremena zaletanja trake
P2 - potenciometar za podešavanje vremena dozvoljenog proklizavanja.
K1 - kodni prekidač kojim se podešava vreme proklizavanja trake (to je vreme koje je za 10 do 15% duže od normalnog vremena potrebnog da bi kontrolisani rotacioni element napravio pun obrtaj)
K2 - kodni prekidač za podešavanje vremena koje označava kidanje trake (vreme koje je za 50 do 80% duže od vremena koje je potrebno da se u normalnim uslovima napravi pun obrtaj)
D - displej koji pokazuje vreme zaletanja trake a potom vreme zadnjeg obrtaja kontrolisanog rotacionog elementa.

Tehnički podaci

  • Nazivni napon: 220 V
  • Frekvencija: 50 Hz+/-10%
  • Sopstvena potrošnja: max 4VA

Izlazni kontakti releja

  • Napon na kontaktima: 380 V
  • Trajna struja: 5 A
  • Ulaz: induktivni davač