+ - =

"ENERGOPRODUKT d.o.o."

 

Elektronska pošta: office@energoprodukt.rsOva elektronska pošta zaštićena je od neželjenih robota, potreban je omogućen JavaSkript da biste je videli.
Telefon: +381 (0)30 456 210
Faks: +381 (0)30 456 210
Broj mobilnog telefona: +381 (0)63 10 22 616

 

ENERGOPRODUKT d.o.o.

Visokonaponska zaštita RKPZ 310

RELE KRATKOSPOJNE PREKOSTRUJNE I ZEMLJOSPOJNE ZAŠTITE

Namena:
RKPZ 310 je namenjen za selektivnu zaštitu jednostrano napajanih (radijalnih) vazdušnih i kablovskih vodova, motora, generatora i transformatora od kratkih spojeva, preoptere}enja i zemljospoja.

Opis:
RKPZ 310 predstavlja prvu statičku integrisanu verziju tri najčešće korišćene zaštite u srednje i visokonaponskim postrojenjima.

 

To su:
Prekostrujna kratkospojna i zemljospojna zaštita

Na svom ulazu RKPZ 310 koristi strujne transformatore koji se redno vezuju u sekundarno kolo zaštitnih strujnih transformatora. Konstruisani su tako da mogu biti povezani kao prolazni ili završni uređaji zaštitnih strujnih transformatora. Svaka zaštita radi nezavisno i snabdevena je releom za trenutni rad, vremenskim članom, releom prorade po isteku vremenskog zatezanja, signalizacijom prorade trenutnog člana, signalizacijom prorade zaštite i tasterom za kvitiranje greške. Vrednosti strujnih i vremenskih skala za kontinualno podešavanje vrednosti prorade svake od zaštita date su delu TEHNIČKI PODACI.

Napajanje RKPZ 310 je iz nezavisnog izvora 110 ili 220VDC.
RKPZ 310 je smeštena u kutiji dimenzija 234x135x90 cm, koja se lako montira u visokonaponskim ćelijama.Priključci su razdeljeni sa obe strane kutije kako ne bi došlo do greške prilikom povezivanja.

Način rada:
Struja zaštitnih strujnih transformatora predstavlja ulaznu veličinu u RKPZ 310.Kada ulazna struja prekorači podešenu vrednost na skali za kratkospojnu, prekostrujnu ili zemljospojnu zaštitu aktivira se trenutni rele odgovarajuće zaštite, signalizacija prorade trenutnog relea i član vremenskog zatezanja. Trenutni rele je aktiviran samo dok traje smetnja u mreži, dok signalizacija ostaje do kvitiranja. Signalizacija daje informaciju o nastanku poremećaja u mreži čije je trajanje bilo kraće od vremena potrebnog za aktiviranje neke od za{tita. Ukoliko kratak spoj, preoptere}enje ili zemljospoj traju duže od podešenog vremenskog zatezanja aktivira se rele prorade zaštite (rele d). On daje nalog za isključenje prekidača i aktivira signalizaciju prorade zaštite. Signalizacija prorade ostaje do kvitiranja. Pri proradi zaštite uvek ostaje signalizacija prorade i signalizacija zaštite koja je izazvala proradu po isteku vremenskog zatezanja.

Ostale verzije
Pored  pune verzije u kojoj su zastupljene sve tri zaštite: prekostrujna, kratkospojna i zemljospojna proizvode se i verzije sa samo prekostrujnom i kratkospojnom zaštitom RKPS 310 i verzija sa samo
zemljospojnom  zaštitom RZZ 301.

TEHNIČKI PODACI

 • Nominalna struja: 5A, 1A
 • Napon napajanja: 110VDC ili 220VDC
 • Struja preopterećenja: 0,6 do 1,8 In
 • Struja kratkog spoja: 4 In do 10 In
 • Struja zemljospoja: 0,1 In  do 0,7 In
 • Vreme preopterećenja: 0,6s do 6s
 • Vreme kratkog spoja: 0,3s do 3s
 • Vreme zemljospoja: 0,6s do 6s
 • Potrošnja iz izvora pomoćnog napona: do 50mA


Kontakti:

 • Maksimalni napon: 250V
 • Maksimalna trajna struja:    5A
 • Maksimalna struja pri uključenju: 10A
 • Snaga isključenja: za AC  cos fi=1  1000VA
 • za DC pri L/R=40ms    20W

Temperatura ambijenta: -10 C do +50 C
Gabariti: 234x135x90 mm
Masa: 1,5 Kg