KONTAKT
Ive Andrića 15,
19210 Bor, Srbija
Telefon: +381 30 456 210 radnim danima od 8 do 16 časova
FAX: +381 30 456 210 24/7
Tehnička služba: +381 64 860 9867 radnim danima od 10 do 18 časova
vikendom i praznicima od 12 do 15 časova
 
e-mail: office@energoprodukt.rs 24/7