Wireless Internet

 •  Šta je to Wireless Internet ?
  Wireless Internet, u prevodu bežični internet, je povezivanje na internet, putem radio talasa visoke frekvencije (2,4GHz i više). To znači da kod ovog sistema ne postoji fizički kontakt sa distributerom interneta (za razliku od Dial-up, ADSL ili kablovskog interneta) već se komunikacija odvija uz pomoć radio talasa.

   Šta ako ja već imam opremu ili da li mogu da je kupim i pri tom da nemam obavezu u ugovoru?
  Možete da kupite opremu, uz prethodnu konsultaciju sa našom stručnom ekipom kada ista bude utvrđivala da li sa Vaše lokacije postoje tehničke mogućnosti za uvođenje E-Net bežičnog interneta. Ono na čemu insistiramo je da montažu opreme izvrši naša stručna ekipa.

   Šta mi se više isplati da sam kupim opremu ili da se javim vama za kompletnu uslugu?
  Preporučujemo da opremu za bežični internet nabavite kod nas, jer radimo samo sa opremom čiji je kvalitet proveren u eksploataciji. Ukoliko je oprema kupljena kod nas i montirana od strane naših montera, E-Net Vam garantuje rad i ispravnost opreme u vremenskom periodu od godinu dana.

   Želeo bih da više računara povežem u mrežu. Da li na svakom od njih mogu da imam internet i da li to povećava cenu?
  Na svakom od umreženih računara možete da koristite Internet. To se obično rešava instalacijom sviča ili rutera, što samo neznatno poskupljuje celu investiciju.

   Na mom laptop-u postoji ugrađena wireless kartica. Da li preko nje mogu da koristim vaš bežični internet?
  Gotovi svi današnji laptop-ovi imaju ugrađenu wireless karticu ali ona je predviđena za rad obično u okviru stana ili kancelarije. Sa njim možete da primate bežicni internet ali samo ako u stanu instalirate access point koji sa jedne strane ostvaruje konekciju sa nama preko druge opreme.

   Da li brzina i kvalitet bežičnog interneta zavise od vremenskih prilika?
  Bitna odlika bežičnog sistema je i dobra otpornost na spoljne meteorološke uticaje kao što su smog, kiša, sneg, vetar ili magla, ali ovi faktori ipak neznatno utiču na kvalitet signala.

   Zašto mi Internet sporo radi?
  Zakupljeni protok Vam možemo garantovati samo pod sledećim uslovima:

  Oprema mora biti kupljena kod nas, ili posedovati odgovarajuće sertifikate.

  Opremu moraju postaviti i testirati naši terenski radnici

  Ukoliko ovi uslovi nisu ispunjeni, E-Net ne odgovara i ne garantuje zakupljenu brzinu protoka saobraćaja. Uglavnom, ukoliko nisu zadovoljena ova dva uslova nećemo vam dozvoliti da koristite naše usluge.

  Do smanjenja brzine može doći iz više razloga. Najčešći problemi su:

  • Jačina signala se drastično smanjila ili uopšte ne postoji – razlog može biti oštećenje antene ili kabla. Neki modeli antena gube kvalitet ako u okolini ima sličnih antena zato što smetaju jedna drugoj u komunikaciji. Postoji mogućnost i da se oštetio predajnik provajdera ali to se rešava u najkraćem roku od strane servisera. Ako nakon više dana nema poboljšanja potrebno je pozvati stručnjake za servisiranje opreme ili samog računara.
  • Jačina signala je konstantno dobra, ali protok je slab – najverovatnije imate napad virusa, trojanca ili špijunskog programa. Neki od ovih malicioznih programa koče protok, ili tako intenzivno šalju podatke sa Vašeg računara, da za željenu komunikaciju ne postoji potrebna propusna moć. Ako primetite da imate neobjašnjivo veliku potrošnju, onda možete biti sigurni da je neki od ovih programa aktivan.
  • Jačina signala je u redu ali uopšte nemam protok podataka – u prethodnoj tački smo spomenuli neke mogućnosti koje se mogu odnositi i na ovaj problem. Pored toga moglo je doći i do oštećenja operativnog sistema (windows, linux).

   

   Pročitao sam da bežični internet nije siguran i da može da se “hakuje”. Da li je to tačno?
  Samo teoretski. Danas postoje vrhunski sistemi zaštite koji omogućavaju nesmetano korišćenje interneta uz punu kontrolu kako od strane korisnika, tako i od strane provajdera. Svaki nasilan pokušaj upada se evidentira i može biti prosleđen organima gonjenja.

   

   

 •