TEHNIČKA PODRŠKA
Timu tehničke podrške možete se obratiti na telefon 064/860-9867.
  Svakim radnim danom od 10 do 18 časova.
  Vikendom i praznicima od 12 do 15 časova.