KIM 500

Kontrolnik izolacije
automatizacija u rudarstvu
Image

Kontrolnik izolacije KIM 500

Kontrolnik izolacije KIM 500 namenjen je kontroli nivoa otpora izolacije u trofaznim niskonaponskim mrežama. Kontrolnik izolacije se koristi za obezbeđenje sigurnog rada mašina i uređaja u svim uslovima za koje su propisani izolovani sistemi. Kotrolnik izolacije kontinualno meri i kontroliše stanje izolacije mreže u naponskom i beznaponskom stanju. U slučaju zemljospoja daje nalog za isključenje štićenog dela mreže. Vreme delovanja kontrolnika je oko 30 ms, dok ukupno vreme isključenja energije zavisi od vremena potrebnog za delovanje prekidača snage.
Ukupno vreme od nastanka zemljospoja do isključenja energije mora biti kraće od 110 ms. Uključenje se dozvoljava tek po nestanku zemljospoja. U slučaju smanjenog otpora izolacije kontrolnik daje signalizaciju. Kao izvršni organi za uključenje i isključenje mreža mogu se korisititi zaštitni prekidači i kontaktori. Ovaj kontrolnik izolacije se može instalirati u prostorijama gde ne postoje eksplozivne smeše zapaljivih para ili gasova i vazduha. U takvim prostorijama se može koristiti isti ovaj kontrolnik ako je u kućištu koje je atestirano za sredine sa eksplozivnim smešama zapaljivih para, gasova i vazduha. Kontrolnik izolacije u potpunosti zadovoljava sve zahteve za primenu kod izolovanih sistema.
Image
Image
Glavne karakteristike su :

    Trajna i neprekidna kontrola otpora izolacije
    Veliki unutrašnji otpor
    Brzo isključenje mreže (zajedno sa prekidačem)

Informacije

Za sve potrebne informacije obratite se na telefon +381 (0)63 10 22 616